Logo RESULT

“R&D Soft wszystko dla Technologa„Sławomir Lubomir Cendrowski RESULT realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. Opracowanie kalibracji dla analizatora bliskiej podczerwieni pracującego w systemie transmisyjnym, umożliwiających wykonanie badań wartości odżywczej i wybranych parametrów składu chemicznego żywności wygodnej (convenience food) innowacyjną, szybszą, konkurencyjną cenowo metodą

Celem projektu jest opracowanie kalibracji umożliwiającej świadczenie usługi badania wartości odżywczej i wybranych parametrów składu chemicznego żywności wygodnej (covenience food) innowacyjną metodą. Otrzymana w trakcie projektu kalibracja pozwoli na badanie wartości odżywczej w sposób znacznie szybszy oraz radykalnie obniży koszty badań.
Efektem projektu jest uzyskanie kalibracji i wgranie jej do oprogramowania komputerowego w przedsiębiorstwie Beneficjenta. Umożliwi to świadczenie usługi polegającej na wykonaniu badań wartości odżywczej żywności wygodnej.

Wartość projektu: 492 000 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 340 000 zł
Kongres MEATing 2019 za nami!

W dniu 11 czerwca w samym centrum Polski, w hotelu Kolumna Park k. Łodzi odbyła się pierwsza edycja Kongresu technologów, działów rozwoju i jakości branży mięsnej – MEATing 2019.Firma RESULT

Firma ta powstala w 2006 roku. Założona została przez człowieka od blisko 15 lat pracującego w branży mięsnej na stanowiskach technologa, głównego technologa, kierownika zakładu, dyrektora produkcji, dyrektora generalnego.

Dokładna znajomość branży od strony organizacyjnej, technologicznej i rynkowej pozwalała być gwarantem dobrego doradzania w tych zakresach firmom branży mięsnej.