Firma Result posiada w swojej ofercie usługę umożliwiającą badanie składu chemicznego surowców mięsnych, farszów i wyrobów gotowych. Badania te wykonywane są nowoczesną, szybka i dokładną metodą spektrometrii transmisyjnej w bliskiej podczerwieni. Analizy mięsa surowego, farszów oraz wyrobów gotowych umożliwiają lepszą standaryzację partii produkcyjnej, gwarantują powtarzalność jakości wyrobów oraz wpływają na optymalizację wykorzystania surowców.
Wyniki z przeprowadzonych analiz dają informację o składzie chemicznym, deklarując QUID i wartość odżywczą badanego materiału.

Przegląd badania wartości odżywczej

Przykładowe wyniki analiz wyrobów gotowych znajdują się w poniższej tabeli.