Logo RESULT


“R&D Soft wszystko dla Technologa„

Dnia 25 października podczas uroczystej Gali Przedsiębiorczości "Róże biznesu 2023", zorganizowanej w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki, Mazowiecka Izba Gospodarcza w Ciechanowie wręczyła statuetki wyróżniającym się firmom z tego terenu. Imprezę zorganizowano przy współpracy Starostwa Powiatowego i przy wsparciu ze strony sponsorów. Nasza firma została wyróżniona w kategorii "Wyspecjalizowany usługodawca".


Sławomir Lubomir Cendrowski RESULT realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. "Opracowanie kalibracji do badań składu chemicznego i wartości odżywczej żywności wegetariańskiej przy pomocy analizatora NIR."

Cel projektu stanowi utworzenie kalibracji dające możliwość wykonywania usługi badania żywności wegetariańskiej innowacyjną metodą w zakresie wartości odżywczej oraz wybranych parametrów składu chemicznego. Badanie wartości odżywczej, dzięki otrzymanej w trakcie projektu kalibracji, będzie wykonywane znacznie szybciej – wynik analizy w ciągu 60 s. Opracowane kalibracje pozwolą również zasadniczo obniżyć koszty analizy w stosunku do klasycznych metod labolatoryjnych. Podawanie informacji dotyczących wartości odżywczej na etykietach żywieniowych to obowiązek producentów żywności na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r.

Wartość projektu: 492 000 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 340 000 złSławomir Lubomir Cendrowski RESULT realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt."Opracowanie kalibracji dla analizatora bliskiej podczerwieni pracującego w systemie transmisyjnym, umożliwiających wykonanie badań wartości odżywczej i wybranych parametrów składu chemicznego żywności wegetariańskiej innowacyjną, szybszą, cenowo konkurencyjną metodą."

Celem projektu jest opracowanie kalibracji umożliwiających świadczenie usługi badania wartości odżywczej i wybranych parametrów składu chemicznego żywności wegetariańskiej innowacyjną metodą. Otrzymane w trakcie projektu kalibracje pozwolą na badanie wartości odżywczej w sposób znacznie szybszy oraz radykalnie obniży koszty badań. Efektem projektu jest uzyskanie kalibracji i wgranie ich do oprogramowania komputerowego w przedsiębiorstwie Beneficjenta. Umożliwi to świadczenie usługi polegającej na wykonaniu badań wartości odżywczej żywności wegetariańskiej.

Wartość projektu: 492 000 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 339 186,55 złSławomir Lubomir Cendrowski RESULT realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. Opracowanie kalibracji dla analizatora bliskiej podczerwieni pracującego w systemie transmisyjnym, umożliwiających wykonanie badań wartości odżywczej i wybranych parametrów składu chemicznego żywności wygodnej (convenience food) innowacyjną, szybszą, konkurencyjną cenowo metodą.

Celem projektu jest opracowanie kalibracji umożliwiającej świadczenie usługi badania wartości odżywczej i wybranych parametrów składu chemicznego żywności wygodnej (covenience food) innowacyjną metodą. Otrzymana w trakcie projektu kalibracja pozwoli na badanie wartości odżywczej w sposób znacznie szybszy oraz radykalnie obniży koszty badań.
Efektem projektu jest uzyskanie kalibracji i wgranie jej do oprogramowania komputerowego w przedsiębiorstwie Beneficjenta. Umożliwi to świadczenie usługi polegającej na wykonaniu badań wartości odżywczej żywności wygodnej.

Wartość projektu: 492 000 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 340 000 złPrzyprawy i dodatki funkcjonalne
Aktulany certyfiakt jakości IFS


Nasz nowy produkt. Opracowana kalibracja do badania wartości odżywczej metodą NIR dla żywności wygodnej.
Firma RESULT

Nasza firma powstała w 2007 roku. Została założona przez człowieka od blisko 15 lat pracującego w branży mięsnej na stanowiskach technologa, głównego technologa, kierownika zakładu, dyrektora produkcji, dyrektora generalnego.

Dokładna znajomość branży od strony organizacyjnej, technologicznej i rynkowej pozwala naszej firmie być gwarantem dobrego doradzania w tych zakresach firmom branży mięsnej.