Oferta

 • audyty działów operacyjnych i pomocniczych,
 • wprowadzanie elementów LM (Lean Manufacturing, lean managment) w sferze produkcji i zarządzania,
 • ocena kompetencji zawodowych, funkcyjnych i stanowiskowych,
 • ustawianie wskaźników płacowych (akord, normatywy),
 • opracowania technologiczne produktów mięsnych,
 • optymalizacja czasu pracy maszyn – OEE,
 • optymalizacja czasu pracy technologa - program dla technologii
  R&D Soft,
 • wprowadzanie nowych produktów na rynek,
 • budowanie marki własnej,
 • samouczki - pomocnik managera:
  • cześć 1 termin płatności,
  • część 2 opłacalność inwestycji.
 • produkcja przypraw i dodatków funkcjonalnych,

DORADZTWO TECHNOLOGICZNE

Opracowujemy receptury i przeprowadzamy próby technologiczne nowych wyrobów przetworzonych. Korzystamy z najlepszych - naszym zdaniem - kompozycji smakowych i funkcjonalnych liderów technologii mięsa w Polsce i na świecie. W przeciwieństwie do typowych firm „przyprawowych” możemy zaproponować receptury w oparciu o najlepsze rozwiązania pochodzące od różnych producentów.

Optymalizujemy również receptury i produkty naszych Klientów wg wymagań jakościowych, organoleptycznych i ekonomicznych.


DORADZTWO ORGANIZACYJNE

Przeprowadzamy audyty działów operacyjnych - produkcja, handel, technologia oraz pomocniczych - działy jakości, marketing i inne.

Celem audytów jest optymalizacja pracy tych działów i w efekcie pracy całego zakładu mięsnego.

Przez optymalizację rozumiemy:

 • skrócenie czasu od zamówienia produktu przez klienta do jego dostarczenia;
 • zsynchronizowanie przepływu informacji wewnątrz firmy;
 • zredukowanie kosztów wytworzenia produktu.

Oprócz przeprowadzanych audytów, w trakcie których inwentaryzujemy stan bieżący zakładu, dysponujemy szeregiem narzędzi pozwalających zoptymalizować działalność firmy w różnych obszarach.

Są to narzędzia Lean Manufacturingu, programy informatyczne dla różnych działów czy też doradztwo fachowców w zakresie umiejętności tzw. twardych (procesy) i miękkich (wiedza pracowników).

Plan pracy naszych konsultantów można zamknąć w trzech punktach - ocena stanu bieżącego, propozycje zmian, wdrażanie zmian (po ich akceptacji i wspólnie z naszym Klientem).


DORADZTWO KOSZTOWE

Celem działania RESULT jest optymalizacja procesu produkcyjnego u naszych Klientów. Redukcja kosztów wytworzenia produktu powoduje, iż wyrób mięsny może być tańszy dla klienta docelowego lub zakład przetwórczy może wygospodarować środki na działania wspomagające sprzedaż.

Szukamy przerostów kosztów wytworzenia produktów i pokazujemy, jak je zredukować.

Kosztem może być: czas pracy, przepływ informacji, liczba zatrudnionych osób, komunikacja wewnątrz firmy itd.

Staramy się proponować nowe, efektywniejsze rozwiązania.

Do tego celu wykorzystujemy takie narzędzia, jak np.: 5S, wartość dodana, strumienie przepływu, smed, Tps, muda, jit, wpółczynnik OEE oraz programy informatyczne.


DORADZTWO SPRZEDAŻOWE

Wspólnie z naszymi Klientami budujemy markę produktu.

Wprowadzamy produkt na rynek.

Szukamy kanałów dystrybucji.

Pozycjonujemy produkt w danym segmencie.


SZKOLENIA

Organizujemy szkolenia z zakresu:

 1. Lean Manufacturing a branża mięsna.
 2. Podstawy ekonomii dla managerów średniego i wyższego szczebla.
 3. Koszty produkcji.
 4. Przebieg procesów produkcji wyrobów przetworzonych dla firm „okołomięsnych”.
 5. BHP w branży mięsnej.
 6. Inne - celowe.

LEAN MANUFACTURING

Filozofia LEAN (wyszczuplania) produkcji i zarządzania wzięła swój początek z produkcji samochodów Toyota i z filozofii przyświecającej tej produkcji.

Ciągła praca nad doskonaleniem powstawania produktu gotowego, nad eliminowaniem strat i podnoszeniem świadomości pracowników powoduje obniżenie kosztów produkcji .

Nie wszystkie elementy LM można przenieść do przemysłu mięsnego. Część dlatego, że jest już zawarta w systemach jakościowych typu HACCP, a inne nie przystają do produkcji żywności o krótkim okresie przydatności do spożycia.

Proponujemy sprawdzone rozwiązania z LM, które bezpośrednio przyczyniają się do uzyskania szybkich efektów oszczędności produkcyjnej.


BADANIE WARTOŚCI ODŻYWCZEJ I SKŁADU CHEMICZNEGO ANALIZATOREM FOODSCAN

Wychodząc naprzeciw zmieniającym się wymaganiom Prawa Europejskiego oraz oczekiwaniom konsumentów dotyczących jakości i bezpieczeństwa żywności oferujemy Państwu analizy składu chemicznego mięs, farszów i wyrobów gotowych nowoczesną, szybką i dokładną metodą. Analizy w naszym laboratorium wykonywane są zgodnie z Polską Normą PN-A-82109:2010, zatwierdzeniem AOAC oraz notami aplikacyjnymi firmy Foss.

Więcej informacji znajdziecie państwo w oddzielnym artykule FOODSCAN

Możliwości badania:

 • Mięs surowych,
 • Farszów,
 • Wyrobów gotowych.

Usługi w różnych wariantach:

 • Analizy na miejscu,
 • Odbiór próbek,
 • Analizy u Klienta.

OPRACOWANIE ETYKIET WYROBÓW GOTOWYCH

Rozporządzenie 1169/2011 z 25 października 2011 roku wprowadza zmiany zasad znakowania produktów spożywczych. Celem tych zmian jest ujednolicenie przepisów dotyczących znakowania żywności w UE, przekazanie jasnej i przejrzystej informacji konsumentowi finalnemu oraz zwiększenie jego wiedzy i bezpieczeństwa. Wprowadzone zmiany dotyczą m.in. zwiększenia czytelności etykiet, obowiązku informowania o wartości odżywczej produktu, przejrzystych i pełnych informacji o alergenach, informacji o kraju pochodzenia. Na podstawie specyfikacji produktu, surowców i wyników analiz laboratoryjnych opracowujemy etykiety spełniające wymagania prawne w zakresie znakowania środków spożywczych.