Lean Manufacturing

Seminarium pozwala na zrozumienie najważniejszych założeń i narzędzi Lean Manufacturing, spójnej i efektywnej filozofii zarządzania produkcją. Szkolenie prowadzone przez Konrada Gurbałę współpracującego na co dzień z wieloma firmami szkoleniowymi oraz przez Sławomira Cendrowskiego, praktyka i specjalistę w branży mięsnej. Lean Manufacturing (szczupłe wywarzanie, produkcja odchudzona) - to określenie systemu zarządzania produkcją. Celem jest ograniczenie marnotrawstwa, metodą - zarządzanie od surowców po produktów końcowy płynnym przepływem wartości produktu. Koncepcja Lean (ang. szczupły, chudy) w skrócie definiowana jest jako eliminacja czynności, które wykonywane są przytworzeniu produktu lub usługi, a które nie dodają wartości temu produktowi lub usłudze. Chcąc osiągnąć odchudzoną z niepotrzebnych czynności produkcję należy wykorzystać narzędzia, którymi Lean dysponuje.

Lean Management, to jedna z technik zarządzania przedsiębiorstwem, której celem jest tworzenie prostych i przejrzystych struktur w przedsiębiorstwie oraz nadanie większego znaczenia zasobom pracy, aby można je było wykorzystywać jak najlepiej. Jest to jedno z typowych przedsięwzięć restrukturyzacyjnych stosowanych w przedsiębiorstwach. Uczestnicy sami odkrywają, jaka jest rola każdego działu przedsiębiorstwa w tej zmianie i jakie ma ona przełożenie na codzienne działania.

Oczekiwane korzyści to:

  • wysoka jakość produktu,
  • dostawy na czas,
  • racjonalne wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa,
  • redukcja zapasów magazynowych.

Na świecie pierwsze wprowadziły go firmy motoryzacyjne: Toyota, Ford czy też Volvo, potem Motorola i firmy farmaceutyczne. Popularność zyskuje również w Polsce, zwłaszcza wśród przedsiębiorstw i firm, które chcą obniżyć koszty produkcji bez redukcji zatrudnienia.